Stichting

Algemene gegevens
Stichting Backbone
Schipluidenlaan 12 L 0.26B
1062 HE Amsterdam

RSIN-nummer:
850742377

Doelstelling van de stichting
BackBone creëert dansvoorstellingen met de waarden van hiphop als basis. We brengen urgente en maatschappelijke thema’s met als doel het publiek te prikkelen en aan het denken te zetten over hun aandeel in de maatschappij. De kernwaarden van BackBone zijn saamhorigheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling. BackBone wil hiphopdans verbreden door het vocabulaire te verdiepen, de dansvorm te linken aan andere disciplines en te verbreden naar andere podia.

Daarnaast maakt BackBone zich hard voor het toekomstige talent in de hiphopdans. We richten ons met name op het geven van kansen aan autodidacten en mbo-dansers, die zich als performer, danser of choreograaf verder willen ontwikkelen. Zo willen we een toekomstperspectief bieden aan dansers die in de huidige danswereld vaak buiten de boot vallen.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Backbone bestaat uit:
Jappe Groenendijk - voorzitter
Nitchka Wefers Bettink - secretaris
Chantal Tjin - penningmeester

Het bestuur komt minimaal 4 keer per jaar bijeen, waarbij de artistiek en zakelijk leiding aanwezig is. De artistieke leiding is in handen van Donna Chittick en de zakelijke leiding van Mara Liza de Bakker. Daarnaast bespreekt het bestuur zijn eigen functioneren tenminste een keer per jaar.  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

BackBone baseert haar beloningsbeleid op de CAO Toneel en Dans. En vergoedingen van freelancers worden aan de hand van de daarvoor in de CAO vastgestelde normen berekend.

Anbi-status
Stichting Backbone beschikt over een culturele ANBI status. Een gift doen aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

beleidsplan BackBone '23-'24
activiteitenverslag BackBone